Välkommen till Gribbylund
Se Rönningesjöns vattentemperatur vid Ängsholmsbadet i realtid, här.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Nu tändas tusen juleljus...

Som alla vet har vi fortfarande en pågående pandemi som har bidragit till en mängd inställda evenemang. Det gäller även Gribbylunds Fastighetsägareförenings tändning av julgranen på Ängsholmsbadet.


Julgranen tänds dock på eftermiddagen den 28 november för att sprida lite ljus på platsen under vintern.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Inbjudan till trygghetsvandring i Gribbylund
Onsdag 17 november 2021 kl. 17:00 – 19:00

Täby kommun genomför kontinuerligt vandringar för ökad trygghet och en bättre närmiljö – trygghetsvandringar. Här tar kommunen hjälp av boende och verksamma i ett område som kan dela med sig av faktorer som gör att området upplevs som otryggt. Utifrån kartläggningen tar kommunen fram en åtgärdslista som därefter genomförs för att stärka tryggheten.

 

Genom representanter från kommunens trygghets- och säkerhetsenhet, samhällsutvecklingskontor samt polis, bjuder Täby kommun in till en trygghetsvandring i Gribbylund.


När: Onsdag 17 november 2021 kl. 17:00 – 19:00


Var: Uppstart och återsamling i kommunens lokaler vid Gribbygård/Ängsholmsskolan. Adress: Linbastuvägen 1, Täby.


Sträcka för vandring: Klicka på bilden ovan.


Anmälan: Anmäl din närvaro senast 12 november genom att maila: alexander.nilsson@taby.se


Hälsningar

 

Alexander Nilsson

Trygghets- och säkerhetsstrateg

Täby kommun

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Ombyggnation av Hästängsdammarna
Anläggningsarbetena påbörjas i november 2021 och pågår till sommaren 2022.

De befintliga dammarna vid Hästängen i Gribbylund ska utökas och förbättras för att kunna ta hand om dagvattnet på ett fullgott sätt.


Den befintliga översilningsytan slopas och istället förbättras reningskapaciteten i de båda slingrande dammarna. Även den trekantiga fördammen utökas i storlek och får en betydligt bättre utjämningskapacitet och möjlighet till sedimentation av sand och grövre partiklar.


Med sedimentation menas en metod eller teknik för att skilja uppslammade partiklar från vattnet.I samband med att anläggningen görs om tas pumpstationen för dagvatten bort, eftersom det nya systemet ska fungera genom självfall.


Hästängsdammarna har varit, och kommer att fortsätta vara en viktig del av Rönningesjöns framtid.


Mer information finns på kommunens hemsida: https://www.taby.se/nyheter/2021/november/ombyggnation-av-hastangsdammarna/

  -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

  Visning av dagvattendammarna i Ängsholmsparken

Täby naturskyddsförening bjuder in till visning av dagvattendammarna den 1 okt, kl. 15:30

Andreas Jacobs från Täby kommun kommer och presenterar övergripande om Täby kommuns omhändertagande av dagvatten i stort men också vad som är specifikt för Ängholmsparkens dagvattenanläggning och kanske även planerna för Hästängens anläggning.
Antalet platser är begränsat, obligatorisk anmälan skickas till: Göran Sandberg, goran.sandberg66@gmail.com

Information
  • Datum: 1 okt, 2021
  • Tid: 15:30 - 17:30  Ta gärna med fika till rasten
  • Plats: Effes Väg, Täby, Parkeringen vid Ängsholmsbadet
  • Målgrupp: Alla
  • Medlemskap krävs: Nej
  • Arrangör: Täby naturskyddsförening
  • Pris: Gratis
Kontaktperson

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Nu finns även förslag på verksamhetsplan och budget för 2021 här till det kommande årsmötet.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Inställt Midsommarfirande på Ängsholmsbadet

 

Som alla vet har vi ett, minst sagt, udda år som har bidragit till en mängd inställda evenemang. Det gäller även Gribbylunds Fastighetsägareförenings traditionsenliga Midsommarfirande på Ängsholmsbadet 2021.


Nedan några härliga bilder från 2019 års firande.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Uppskjuten årsstämma 2021 i 

Gribbylunds Fastighetsägareförening

Med anledning av rådande situation och myndigheternas rekommendationer avseende åtgärder mot spridning av coronaviruset, har styrelsen beslutat att tills vidare skjuta upp den ordinarie årsstämman 2021.

 

Vi är medvetna om att detta beslut går emot föreningens stadgar, som stipulerar att stämman skall hållas före april månads utgång, men prioriterar alla medlemmars hälsa och möjlighet att riskfritt kunna delta i vår årsstämma. Vi avser återkomma med kallelse till årets stämma så fort situationen har stabiliserat sig och en stämma kan hållas utan risk.


Tills dess är alla i nuvarande styrelse beredda att fortsätta sitt styrelsearbete som tidigare. En förhandsvisning av året som gått i form av verksamhetsberättelse och bokslut finnas tillgänglig under menyn More/Årsmöte.


Vi hoppas på alla medlemmars förståelse för vårt beslut i den rådande situationen.

 

Gribbylund den 29 mars 2021

Styrelsen för Gribbylunds Fastighetsägareförening

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Täby Toner hälsar våren välkommen

Här en hälsning från Täby Toner som vi redan nu hälsar välkomna till oss nästa år.

Inte heller i år får vi sjunga i Ängsholmsparken vid Rönningesjön på valborgsmässoafton – det tycker vi är tråkigt! Men som en liten kompensation till alla i den stora åhörarskara vi brukar ha där – och till våra övriga fans – har vi gjort en ny virtuell kör-film.


Täby Toner önskar er alla en trevlig valborg och hoppas att vi ses i höst, på en reell kör-konsert!


Håll till godo – se och lyssna: TT sjunger in våren 2021

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Inställt Valborgsfirande 2021

På grund av den fortfarande pågående smittspridningen av Covid-19 har styrelsen beslutat att ställa in även årets Valborgsfirande. Vi beklagar detta men hoppas kunna återkomma nästa år. Detta innebär att inget ris får läggas på brasplatsen i år.  

Styrelsen för Gribbylunds Fastighetsägareförening

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Skadade och sjuka träd tas bort av säkerhetsskäl

Täby kommun har avverkat ett antal träd på och i anslutning till Ängsholmsbadet, då dessa träd bedömdes utgöra en säkerhetsrisk för allmänheten.
2021-03-15
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Kiosken på Ängsholmsbadet håller öppet vissa helger under vintern.

Här en hälsning från kiosken


Nu tänkte vi prova på att ha lite vinteröppet fina dagar, med start i helgen. Inga spikade öppettider men tänker oss att vi är på plats för er mellan ca kl.11-15.

 

Vi kommer att ha följande till försäljning: Kaffe/te, läsk/Festis, Bullar & lite annat gott som kokt korv & varm toast.

 

Till helgen är det Lea & Amanda som hälsar er välkomna till Kiosken!

 

Har ni frågor ang öppettider eller andra funderingar så går det bra att maila till angsan.gk@hotmail.com <mailto:angsan.gk@hotmail.com>

 

Vänliga hälsningar Bilan & Mickaela

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

nen passerar över Ängsholmsbadet.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Föreningens årsstämma skulle enligt stadgarna ha hållits under april men blev, på grund av Corona, uppskjuten till hösten 2020.

Stämman avhölls den 27 september kl 13.00 på Ängsholmsparken. En strålande brittsommardag.

Hans von Axelsson agerade stämmoordförande och ett 20-tal medlemmar deltog i stämman.

Det blev ett fint och uppskattat möte.

Protokoll och dess bilagor finns att läsa här.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Nya dagvattendammar i Ängsholmsparken.

Täby kommun förbättrar dagvattenhanteringen genom att anlägga tre nya dagvatten-

dammar i Ängsholmsparken. Syftet är att ytterligare förbättra vattenkvaliteten i Rönningesjön och samtidigt bygga bort kapacitetsbrister i ledningsnätet.


Mer information finns på kommunens hemsida: Dagvattendammar 2020/2021

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Gribbylunds Fastighetsägareförening strävar efter att kontinuerligt underhålla, rusta upp och förbättra våra bryggor.

Se ovan de förbättringar som utförts vid respektive brygga.

 

Ungdomsbryggan – ni som har gått strandpromenaden har kanske noterat att en del av Stora Ungdomsbryggan ser ny och fräsch ut. Tack vare en donation och en gedigen arbetsinsats har Stora Ungdomsbryggan förlängts dryga 5 meter. En ytterligare båtplats har tillkommit. Båtarna kommer nu längre ut och ”står” inte på botten vid lågt vattenstånd. Båtarna är heller inte utsatta på samma vis som tidigare när löven faller.


Lithanderbryggan – Under september 2019 gjordes en gedigen arbetsinsats av de som har båtplats vid Lithanderbryggan. Med god uppslutning göts 12 st. nya bojstenar à 150 kg på knappa 2 timmar med mål att dessa skulle ”bogseras ut” och sjösättas på vintern när isen bar, dvs någon gång i februari-mars 2020. Vintern 2019/2020 blev dock inte som vi tänkt oss men ”skam den som ger sig” så med god ingenjörskonst, muskelarbete,  m.m. sjösattes alla bojarna och dito bojstenar i början av april detta år.


Källparksbryggan – Förbättringsarbeten pågår.

 

Vi önskar er alla en härlig sommar och njut av sol och bad.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Staketet uppe på utsiktskullen vid Johanneskällan är nu färdigställt

I samband med upprustningen av Johanneskällan och invigningen av densamma år 2014 planerade vi att sätta upp ett staket vid utsiktkullen som tillhör källan.


Lagom till Trefaldighetsafton, då vi brukar samlas för att dricka brunn - men som i år är inställt av naturliga själ - kan vi i alla fall glädjas åt att staketet ovanför trappan till utsiktkullen äntligen är på plats.


Trefaldighetsafton infaller i år på Sveriges Nationaldag den 6 juni, ta gärna en sväng förbi källan. Föreningen har planterat buskar och blommor i området, allt för att göra platsen mer naturskön. Ta gärna några skopor vatten från källan och avnjut dem på en av bänkarna på kullen.


Vi önskar er alla en härlig sommar och hoppas att vi kan ses vid Källan nästa år.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Inställt Valborgsfirande 2020

Styrelsen för Gribbylunds Fastighetsägareförening vill på grund av nyligen fattat myndig-hetsbeslut, avseende åtgärder mot spridning av coronaviruset, meddela att årets Valborgsfirande vid Ängsholmsbadet är inställt. Vi beklagar detta men hoppas på att läget kan förbättras till sommaren, så att vi kan genomföra vårt traditionella midsommarfirande.

 

Gribbylund en 30 mars 2020

Styrelsen för Gribbylunds Fastighetsägareförening

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Vi behöver fler aktiva medlemmar...

UPPROP!

Vi behöver fler aktiva medlemmar, som är beredda att hjälpa till med punktinsatser av olika slag i föreningens verksamhet.  Detta kan gälla allt från några timmar till längre engagemang.


Vi efterlyser också medlemmar, som är intresserade av att engagera sig i föreningens styrelsearbete. Avsikten är att etablera en pool av resurser, som kan kontaktas av styrelsen när behov av hjälp föreligger.

 

Anmäl ditt intresse genom att sända ett mail till info@gribbylund.se och ange gärna vad du är intresserad av att hjälpa till med exempelvis: valborgsfirande, midsommarfirande, byggnadsvård, styrelsearbete, etc.

 

Styrelsen

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Invigning av vår nya julgran på Ängsholmsbadet

Söndagen den 1 december Invigdes vår gran, en ljusslinga från Fairybell. Ett 60-tal personer hade samlats, vilka bjöds på julmusik, glögg och pepparkakor. Alla barn fick varm saft. Brasan var tänd och många värmde sig vid den och även grilade korv.

 

Vi var glada över snön som föll och när mörkret var kompakt tändes granen med gemensamma krafter av Erik Andersson, kommunstyrelsens ordförande och Lars-Erik Andersson, GFs ordförande.

Allt blev mycket uppskattat och några frågade till om med om vi kunde göra en repris, vilket vi kanske skall fundera på.

Nu hoppas vi att den kommer att lysa upp mörka kvällar under vintern.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Scoutstugan

På söndagen den 6/10 hade vi öppet hus i vår föreningslokal som i folkmun kallas för Scoutstugan. Styrelsen tackar alla som hade uppmärksammat detta och som fick lite värmande fika dessutom.

Läs gärna mer om vår lilla stuga under Verksamheter/Övrigt, där man även kan boka för att hyra den privat.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Midsommarfirandet på Ängsholmsbadet 2019

Gribbylunds Fastighetsägareförening bjud på ett traditionsenligt Midsommarfirande på Ängsholmsbadet.


Musik, dans och ringlekar kring stången leddes av Sara Hagelin tillsammans med 7 vänner, ”Midsommarbandet” alla i fina folkdräkter. Därefter blir det dragkamp och stövelkastning.


Stort tack till alla er som medverkade och gjorde firandet till en folkfest.


Styrelsen

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Brunnsdrickning vid Johanneskällan den 15 juni.

På Trefaldighetsaftonen arrangerade vi den årliga brunnsdrickningen vid Johanneskällan med dragspelsmusik av Lars-Åke Gustavsson och välkomsttal av ordförande Lars-Erik Andersson. Det var ovanligt många som kom vilket var väldigt roligt.


Urban Thornberg, kyrkvärd i Gribbylund, läste en betraktelse över Trefaldighet. Vi sjöng Den blomstertid nu kommer. Lars-Erik Andersson berättade hur brunnsdrickningen gick till förr i tiden. Därefter drack alla brunn och åt av sin medhavda picknick


Föreningens offerstock användes för upptagande av kollekt som gick till Svenska Kyrkan, Gribbylunds kapell. Kollekten uppgick till 374 kr och mottogs tacksamt av Gribbylunds Kapell och omnämndes särskilt vid söndagens högmässa.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Rapport om avslutade förhandlingar med Täby kommun.

 

Uppdaterad 2019-06-23


På Stadsbyggnadsnämndens möte i juni 2016 beslöts, att ge tjänstemän i kommunen i uppdrag, att säga upp och omförhandla den gällande överenskommelse med Gribbylunds Fastighetsägareförening rörande Ängsholmsbadet samt de nyttjanderättsavtal för dagvattenreningar som fanns.


Det gamla överenskommelsen från 1954 sades därefter upp av kommunen till den 1 april 2019.


Nu ganska exakt tre år senare är alla nya avtal klara och undertecknade efter omfattande och konstruktiva förhandlingar.


Kommunen arrenderar från och med den 19 juni 2019 all föreningens mark under 15 år, med 10 års förlängning i taget, om ingen av parterna säger upp avtalet.


Två servitutsavtal avseende anläggningarna för dagvattenrening i Löttingelund och vid Trefaldighets-vägen samt ett nyttjanderättsavtal för båtuppläggning på kommunens mark är också klara och gäller från och med 19 juni 2019.

 

Föreningens förhandlingsdelegation

Lars-Erik Andersson, Petter S Tingström och Anders Forsman

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Stort tack till alla som firade Valborg med oss.

Firandet inleddes med välkomsttal av ordförande Lars-Erik Andersson.

Täby Toner sjöng in våren, scouter från Viggbyholms Sjöscoutkår tände vår brasa.
Frivilliga funktionärer var på plats och kiosken var öppen.

Vår egen brasgeneral Erik Ingvarsson ansvarade för brasan och såg till att allt kunde genomföras under ordnade former.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Föreningens trygghetsarbete har fått sitt ansikte!

Vår styrelsemedlem Anders Forsman har fått 2018 års Trygg i Täbystipendie med följande motivering:
"2018 års Trygg i Täbystipendiat är en Täbybo med ett oerhört stort intresse och engagemang för att Gribbylund ska vara tryggt och attraktivt. Han har i olika sammanhang engagerat sig i framför allt området runt Ängsholmsbadet och Gribbylunds centrum, i återkommande trygghetsvandringar och i andra brottsförebyggande insatser och har dessutom ofta förslag till förändringar och förbättringar för att stärka tryggheten för alla oss som bor och verkar i Täby.
Anders Forsman är en sann vardagshjälte som visar att alla kan göra något för att bevara och stärka tryggheten i Täby kommun."
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Pepparkakshustävling 2018

Årets två deltagare i pepparkakstävlingen har belönats med var sin biobiljett och bok, Grattis!

Sam, 7 år, skrev så här om sitt: ”det är en scen. Vi har gjort egen blå färg”


Sofie (vuxen) kallar sitt pepparkakshus för Timmerstugan.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Sockenstämman på Ängsholmsbadet den 26 augusti 2018

Söndagen den 26 augusti hölls Sockenstämma på Ängsholmsbadet där Täbys lokala politiker fick svara på frågor från våra medlemmar.


Deltagande politiker, som hörsammat vår inbjudan var Erik Andersson/Johan Algernon (M), Hans Ahlgren (L), Benita Funke (C), Annica Gryhed (S), Daniel Nilsson (KD) och Eva Pethrus (MP). Moderator för stämman var John Magnusson.


De frågor som diskuterades rörde i första hand Gribbylund och kan sammanfattas under följande rubriker:


Halva Täby grönt                                                                                                      Vattenkvalitèn i Rönningesjön                                                                                             Konstgräsplan i Gribbylund                                                                                      

Libbyängens framtid                                                                                                             Skötsel av Ängsholmsbadet                                                                                    Trafiksituationen vid korsningen Bergtorpsvägen/Marknadsvägen                                  Ungdomsvägens upprustning                                                                        

Förtätning av Gribbylund                                                                                                              Bevarande av rekreationsområdet kring Rönningesjön                                                       

Hur förbättra anmälan av klotter och klottersaneringen                              

Utbyggnad av hundbadet eller ytterligare hundbad i Täby.


Sockenstämman samlade ca: 35-40 åhörare som tycktes nöjda med politikernas svar. De flesta svaren och kommentarerna från politikerna var förvånansvärt samstämmiga samt positiva för föreningen. Vi ser därför fram emot ett antal förbättringar i Gribbylund under den kommande mandatperiod.


Deltagande politiker avtackades av föreningens ordförande och fick som minne av dagen varsin ”Täbylykta”.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Återplantering av träd i maj 2018


Täby kommun har planterat ek, lind och fågelbär på den ytan där det tidigare fälldes träd olovligen.

Först när plantorna har rota sig och är 4-5 meter höga kommer viltstängslet att tas bort.

Vid frågor gällande planteringen kontakta Täby kommun 08-555 590 00

Olovlig trädfällning nedanför Badparksvägen i december 2017

Återigen har Gribbylundsskogen nedanför Badparksvägen drabbats av vandaler. Denna gång i norra delen, och huvudsakligen på kommunens mark, där ett fint lövskogsbestånd var på väg att etableras. Ett större antal mindre lövträd så som ek, björk, hägg samt några fina granar har hänsynslöst röjts ned under julhelgen eller veckan innan. Skadegörelsen kommer i vanlig ordning att polisanmälas både av föreningen och av kommunen.
Läs kommunens och föreningens gemensamma brev till "boende i närheten av Gribbylundsskogen", till vänster.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

"Ljugarbänken" renoverades efter sommaren på Ängsholmsbadet

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Gribbylunds Fastighetsägareförening har tillsammans med Täby kommun rustat upp Johanneskällan. 

Föreningen har, med tillstånd av Länsstyrelsen och i samarbete med Stockholms läns museum, återskapat en övertäckning med öppningsbar lucka liknande den som en gång funnits. 

Gribbylunds Fastighetsägareförening har bekostat själva övertäckningen och Täby kommun har sett till att den kommit på plats. 

Stort tack till alla som har möjliggjort att vi nu har kunnat återskapa detta ”levande” fornminne och kan återuppliva en tradition från 1700-talet.

Källan ligger på Rönningesjöns västra strand nedanför Källparksvägen. Parkera gärna vid Ängsholmsbadet och promenera sedan längs med vattnet upp till källan, ca 600 meter.

Hjärtligt välkomna att besöka källan!
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Välkommen till Gribbylunds Hundbad!

På initiativ av Gribbylunds Fastighetsägareförening har Täby kommun anlagt detta fina hundbad för våra fyrfota vänner.

En särskild badplats för hundar har länge varit efterlängtad i Gribbylund eftersom hundar inte får vistas på Ängsholmsbadet enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter. Gribbylunds Fastighetsägareförening, som verkar för allas trivsel i Gribbylund, tog för ett par år sedan initiativet till en särskild badplats för hundar. Glädjande nog mötte detta positivt gensvar från ansvariga hos kommunen och tillsammans kunde vi planera denna anläggning, som stod klar till sommaren 2012. Tack vare tillmötesgående från VA-enheten inom kommunen kunde badplatsen kompletteras med en brygga under försommaren 2013.


Gribbylunds Fastighetsägareförening har genom ett särskilt skötselavtal med kommunen åtagit sig den löpande tillsynen av badet. För allas trivsel, hjälp oss hålla rent och snyggt vid badet!


Stort tack till alla som har möjliggjort att detta unika hundbad har kommit till stånd.


Här på vår hemsida finns det mer information om föreningens målsättning och verksamhet.


Du som bor i Gribbylund och vill stödja vår verksamhet är välkommen som medlem i vår förening. Anmäl Dig här på hemsida!

 

Styrelsen

Hemsidans senaste uppdatering: 
2021-11-28

Läs om föreningens historik här.

Gribbylunds Fastighetsägareförenings verksamhet skall syfta till att stärka den sociala samvaron, trivseln och tryggheten, samt skapa förutsättningar för rekreation och höja boendekvaliteten för samtliga boende i Gribbylund.

Bor du dessutom i Gribbylund, vill vi hälsa dig välkommen att som medlem stödja vår verksamhet.

Ansökan om medlemskap


Om du vill hjälpa till med vår verksamhet ekonomiskt kan valfritt belopp skickas till Swish 123-0425603 eller sättas in på pg 152280-4.

Alla bidrag är välkomna!

Johanneskällans vattenkvalitet.

2020-12-15 provtogs vattnet från källan. Vattnet var vid provtagningen tjänligt som dricksvatten. Läs hela rapporten här.

Rönningesjöns vattentemperatur
Aktuell vattentemperatur vid Ängsholmsbadet. I realtid här.

Kommande aktiviteter i Gribbylunds närområde:

  -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Täby kommuns seniorcenter bjuder på digitala föreläsningar, aktualiteter och information.
Mer information finns på Täby seniorcenter
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Besök Gribbylunds bibliotek.
Under 2021 erbjuder Gribbylunds bibliotek en mängd olika aktiviteter. På bibliotekets hemsida finns mer information.

Länk till Gribbylunds bibliotek

           -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Nattvandra i Gribbylund!
Genom att nattvandra skapar du en ökad trygghet för våra ungdomar. Det är också ett utmärkt sätt att lära sig om hur och var våra ungdomar rör sig i Gribbylund. 
På kommunens hemsida finns mer information.
          -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Det finns många sätt som du kan hjälpa nyanlända i Täby kommun.
På kommunens hemsida finns mer information. www.taby.se/omsorg-och-stod/nyanlanda/sa-kan-du-hjalpa-till/
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Behöver du en mindre lokal några timmar eller kanske till ett kalas? Då kan du boka vår Scoutstuga här!

        -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Karta över föreningens fastighet Gribbylund 2:5.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Information från senaste årsmöte finns här.