Välkommen till Gribbylund

Vilka är vi?

Gribbylunds Fastighetsägareförenings verksamhet skall syfta till att stärka den sociala samvaron, trivseln och tryggheten, samt skapa förutsättningar för rekreation och höja boendekvaliteten för samtliga boende i Gribbylund.

Bor du själv i Gribbylund vill vi hälsa dig välkommen att som medlem stödja vår verksamhet. Det kostar endast 175 kr/år och då bidrar du till att bevara, utveckla och påverka vårt fantastiska grönområde och våra traditionsenliga evenemang samt en kraftfull dialog med kommunen.

Klicka uppe till höger på “Ansökan om medlemskap” och bli medlem nu!

Om du vill hjälpa till med vår verksamhet ekonomiskt kan valfritt belopp skickas till Swish 123 042 5603 eller sättas in på pg 152280-4.

Alla bidrag är välkomna!

Verksamheter

Nedan kan du läsa mer om de olika områden föreningen verkar inom. Visste du t.ex. att norra delen av strandpromenaden längs med Rönningesjöns västra strand samt Ängsholmsbadet ägs av Gribbylunds Fastighetsägareförening? Men vi arrangerar även traditionella evenemang som Valborgs- och Midsommarfirande på Ängsholmen nere vid Rönningesjön.