Hem Föreningens syfte

Syfte

Gribbylunds Fastighetsägareförenings verksamhet skall syfta till att stärka den sociala samvaron, trivseln och tryggheten, samt skapa förutsättningar för rekreation och höja boendekvaliteten för samtliga boende i Gribbylund. Genom varsam och uthållig vård och förvaltning av föreningens tillgångar vill föreningen också möjliggöra för sina medlemmar, för kommunen och för andra intressenter, att med egna insatser nyttja föreningens mark- och vattenområden.
Med ökad befolkning och hårdare exploatering av mark, kommer de gröna ”lungorna” bli ännu viktigare för rekreation. Inom föreningen vill vi därför erbjuda vår mark och vårt vatten för att möjliggöra för Gribbylundsborna att ”få vila sig i de gröna rummen”

Gemenskap

Varje Valborg och Midsommar arrangeras festligheter med många entusiastiska deltagare. Föreningens båtbryggor erbjuder möjlighet att tillhandahålla båtplatser för uthyrning. Genom denna hemsida och föreningens mejladressregister kan vi snabbt få ut meddelanden till våra medlemmar om aktiviteter eller begära frivilliga krafter till någon verksamhet. Inför valet 2010 arrangerade föreningen en ”Sockenstämma”, där Gribbylundsbor kunde ställa frågor till ledande politiker i kommunen om vilka specifika Gribbylundsfrågor de politiska partierna avser driva under mandatperioden.

Medlemskap i föreningen

Kultur

En del av verksamheten går ut på att förvalta ett gammalt kulturarv. Vid Källparksvägens slut mot sjön finns en gammal offerkälla sedan medeltiden. Här har man under århundraden ”druckit brunn”. Kulturarvet förvaltas också genom att vi är måna om den vackra naturen. Vi värnar därför om skötseln av gräsmattorna, skogen och vattnet. En del av vår verksamhet, som kanske inte alla ser, är medlemmarnas dagliga närvaro i området, som gör att vi snabbt kan slå larm om exempelvis teknisk utrustning med inverkan på vattenkvaliteten inte fungerar. Klotter, nerskräpning och skadegörelse som förorenar mark och vatten, kan vi snabbt få åtgärdat genom våra nätverk av kontakter. Denna kontinuerliga dagliga uppmärksamhet är en stor tillgång för såväl de närboende som för kommunen.

Verksamhetsbeskrivning

Föreningen äger Ängsholmsbadet och västra delen av Rönningesjön med mark, stränder och naturstigar. Badet inramas av härlig ängsmark och vacker ekskog. En central del av verksamheten är att hålla Ängsholmsbadet öppet och tillgängligt för närboende och besökare. Vår strävan är att badet skall fungera så väl att vattenkvaliteten i sjön skall klara klassificering “utmärkt kvalitet”. Den dagliga skötseln av badet inklusive provtagning av vattenkvalitén sker genom kommunens försorg. Ett flertal större projekt på badet har kunnat genomföras tack vare kommunens samverkan med föreningen.
Ängsholmsbadet med det unika hopptornet är ett av Täbys finaste friluftsbad. Hopptornet var länge varit i behov av en kostsam upprustning, som föreningen har saknat egna medel för att kunna genomföra. Men efter föreningens uppvaktning av politiker och tjänstemän inom Täby kommunen beslutade kommunen att bekosta en upprustning av hopptornet. På gräsytorna i Ängsholmsparken spelas handboll, fotboll och arrangeras casting. Här håller Friskis & Svettis till under sommartid. I anslutning till skolstart i augusti 2010 arrangerades för första gången en ”kortversion av Gribby Cup”, där ungdomar kunde mötas i fotbollsturnering, paddla kanot och pröva på judo. Genom föreningens medlemskap i Rönningesjöns Fiskevårdsområdesförening har vi medverkat till att ett avtal har slutits med Sportfiskarna i Stockholms län. Det kommer att innebära en mer målmedveten fiskevård och att de som löser fiskekort i Rönningesjön även får rätt att fiska i många andra sjöar i länet.