Hem Historik

Utdrag ur ”Beskrifning över STOCKHOLMS LÄN af Wilh. Tham, Stockholm 1850″ på C A Bagges Förlag:

“Gribby eller G r i b b y l u n d, s.o. vid samma sjö, 1~m.skatte, # /3 frälse, har ock lydt under Rydboholm, tillhörde 1772 Linderstedt, o. 1810 Robsahm, 1847 Akerberg, 1849 Littorin, jemte 1:1/~m.

1919 köper Kristna Egnahemsföreningen, Gribbylunds Gård (som bestod av fastigheten Gribby och Libby) för att sedan stycka av totalt 374 tomter för försäljning under åren 1920-1925 till hugade spekulanter.

Den 16 november 1920 bildas Gribbylunds Fastighetsägareförening av 57 tomtägare för att gemensamt ta tag i dåtidens problem och möjligheter i Gribbylund. Det kunde gälla allt från brandbrunnar, vägar och elektrifieringen av området.

Föreningen har under åren tagit tag i många för tiden aktuella frågor, till en början handlade det mycket om infrastrukturen: vägar, kommunikationer, brevbäring mm. En hjärtefråga var tidigt att skapa en festplats och bad vid Ängsholmen. Det blev också verklighet 1937 då Kristna Egnahemsföreningen avvecklade Gribbylunds Gård och föreningen förvärvade marken närmast Rönningesjön från Ängsholmsbadet upp till Löttingelund.

Föreningen har årligen arrangerat bland annat Valborgsmässofirande och Midsommarfester. Tidigare förekom även Brunnsdrickning, Nyårsringning och simskola. Efter att Johanneskällan har restaurerats planerar vi att återuppta Brunnsdrickningen.
Det hände ‘på äldre dar’ att militären måste tillkallas för att återställa ordningen i samband med brunnsdrickning på Trefaldighetsafton.”

100 ÅR