Styrelse

Ordförande och bryggansvarig

Vice ordf. och kassör

Sekreterare

Ledamot

Lars-Erik Andersson

Ledamot

Katharina Tibell

Suppleant

Anders Forsman

Suppleant

Larisa Iljas

Suppleant

Erik Ingvarsson