Hem Rapport om avslutade förhandlingar med Täby kommun.

Rapport om avslutade förhandlingar med Täby kommun.

På Stadsbyggnadsnämndens möte i juni 2016 beslöts, att ge tjänstemän i kommunen i uppdrag, att säga upp och omförhandla den gällande överenskommelse med Gribbylunds Fastighetsägareförening rörande Ängsholmsbadet samt de nyttjanderättsavtal för dagvattenreningar som fanns.

Det gamla överenskommelsen från 1954 sades därefter upp av kommunen till den 1 april 2019.

Nu ganska exakt tre år senare är alla nya avtal klara och undertecknade efter omfattande och konstruktiva förhandlingar.

Kommunen arrenderar från och med den 19 juni 2019 all föreningens mark under 15 år, med 10 års förlängning i taget, om ingen av parterna säger upp avtalet.

Två servitutsavtal avseende anläggningarna för dagvattenrening i Löttingelund och vid Trefaldighets-vägen samt ett nyttjanderättsavtal för båtuppläggning på kommunens mark är också klara och gäller från och med 19 juni 2019.

Föreningens förhandlingsdelegation

Lars-Erik Andersson, Petter S Tingström och Anders Forsman

Dela detta

Nya Inlägg

Verksamheter

Nyheter

Relatera artikel

Håll kontakten med Ängsholmsbadet genom att utforska våra senaste inlägg:

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med styrelsen?