Hem Rönningesjöns strandpromenad rustas upp av Täby kommun

Rönningesjöns strandpromenad rustas upp av Täby kommun

Under 2022 och 2023 kommer Täby kommun rusta upp kvaliteten på Rönningesjöns strandpromenad. Nya möbler kommer att tillföras sträckan och åtgärder för att förbättra gångstigens ytskikt kommer göras. Tillgängligheten kommer att förbättras genom att placera ut fler bänkar och ge fler bänkar mer tillgängliga placeringar. Det kommer anläggas fler sittplatser vid fina utblickar mot sjön.

Möbler kommer att börja bytas ut innan sommaren och arbetet med att rusta upp gångvägen kommer påbörjas under sensommaren.

Upprustningen kommer att ske etappvis och gångtrafiken kommer att behöva ledas om för respektive etapp.

För mer information kontakta Täby kontaktcenter 08-555 590 00.

Dela detta

Nya Inlägg

Verksamheter

Nyheter

Relatera artikel

Håll kontakten med Ängsholmsbadet genom att utforska våra senaste inlägg:

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med styrelsen?