Hem Styrelse

Styrelse

Vår styrelse

Träffa de engagerade individer som utgör styrelsen i Gribbylund Kooperativ. Varje medlem tar med sig unika färdigheter och perspektiv, vilket bidrar till vår organisations framgång och tillväxt.

Ledningsgrupp

Ordförande och bryggansvarig

Vice ordf. och kassör (medlemsregister)

Sekreterare

Ledamot

Lars-Erik Andersson

Ledamot

Katharina Tibell

Suppleant

Anders Forsman

Suppleant

Erik Ingvarsson

Suppleant

Larisa Iljas

Revisorer

Revisor

Karin Vikner

Revisor

Madeleine Sohlberg

Revisorssuppleant

Fredrik Lilliesköld

Valberedning

Erik Hooft

Kontakta oss