Hem Verksamheter Brygg- och båtplatser

Verksamheter

Brygg- och båtplatser

Föreningen tillhandahåller och administrerar ca. 50 brygg- och båtplatser i Rönningesjön.

Regler för brygg/uppläggningsplatser på föreningens områden

Allmänt

  • Förbud gäller för motorbåtstrafik samt användande av giftig bottenfärg
  • Båtägare är ansvarig för skador som kan uppstå
  • Föreningen frikallas från alla ersättningsanspråk

Varning! Bojstenarna vid Källparksbryggan har upprättstående järnstång vid ca 2 m djup för att fästa i botten. Dyk ej bakom förtöjda båtar!

Hyra bryggplats/uppläggningsplats

Ansökan, uppsägning eller anmälan om byte gör du genom att skicka in formulär Bryggplatsansökan. Vidare skall avtal upprättas avseende bryggplats. Avtal finns att skriva ut från hemsidan. Avtalet signeras och skickas, eller lämnas, till bryggansvarig i 2 ex varefter ett därefter returneras efter signering av bryggansvarig. Avgift ska betalas i förskott enligt beslut på årsmöte eller extra möte. När avgiften betalats erhålls båtmärke att sätta i båtens för. Om betalning inte görs trots påminnelse har föreningen rätt att omedelbart häva hyrd bryggplats/uppläggningsplats.
Uppsägning av bryggplats/uppläggningsplats ska ske skriftligen.
Eventuellt byte av plats mellan bryggplatshyrarna måste direkt meddelas till kassören.
Skicka informationen till E-post: info@gribbylund.se
Bryggplats kan inte hyras ut i andra hand.

Sjö/torrsättning

Tilldelad förtöjningsplats får endast utnyttjas för båt med giltigt märke, placerad väl synligt utanpå båtens för under tiden 15 april ? 31 oktober.
Uppläggningsplats för endast utnyttjas för båt med giltigt märke, placerad utanpå båtens för till sjösättningen året efter.Vid val av uppläggningsplats ska båten placeras så att den ej hindrar andra vid sjö/torrsättning. Båt som ej förtöjts vid anvisad plats kommer styrelsen efter beslut att uppmana ägaren att avlägsna båten genom att uppmaningen anslås på eller vid båten. Om båten ej avlägsnats inom två månader från anslagsdatumet kommer båten att anmälas som upphittad till polisen.

Arbetsplikt

Båtägare medverkar till god ordning vid förtöjningsplatsen.Samtliga medlemmar som har bryggplats har arbetsplikt för underhåll av brygg/uppläggningsplats i den omfattning som styrelsen bestämmer.

Avgift

1 – Stora Ungdomsbryggan, avgift 350 kr, uppläggningsplats
2 – Lilla Ungdomsbryggan, avgift 350 kr, uppläggningsplats
3 – Lithanderbryggan, avgift 350 kr, uppläggningsplats vid Ungdomsbryggorna
4 – Källparksbryggan, avgift 350kr, uppläggningsplats

Föreningens plusgiro för inbetalning av avgifter är 152280-4.

För de som ej är medlemmar tillkommer en tilläggsavgift motsvarande aktuell medlemsavgift – ett av många goda skäl till att bli medlem !

Ovanstående regler gäller tillsvidare.

Samordnare för båt och bryggverksamheten är.

Helhetsansvar

Håkan Blonde

Ungdomsbryggorna

Sven Åkergren

Lithanderbryggan

Anders Lundell

Källparksbryggan

Mats Lindwall

Ansökan, uppsägning eller anmälan om byte gör du genom att skicka in formulär Bryggplatsansökan.

Nyheter

Håll dig informerad med Gribbylund

Håll kontakten med Brygg- och båtplatser genom att utforska våra senaste inlägg:

Galleri

Fotogalleri

Upplev skönheten i Brygg- och båtplatser genom fängslande bilder som fångar dess väsen:

Kontakta oss