FISKE

Föreningen äger förutom mark även ett stort vattenområde i Rönningesjön med tillhörande fiskerätt. Sedan 1993 ingår vi i Rönningesjöns Fiskevårdsområdesförening och är representerade i deras styrelse.

Fiskevårdsområdesföreningens syfte är, som namnet anger, att bedriva fiskevård i Rönningesjön samt att upplåta sportfiske till allmänheten.

Det senare sker genom försäljning av fiskekort. Ett avtal har nyligen tecknats med Sportfiskarna i Stockholm, som innebär att sportfisket i Rönningesjön från och med 2011 kommer att ingå i det så kallade ”Sportfiskekortet”, som de marknadsför. Detta kort gäller i ett stort antal sjöar runt Stockholm, bland annat övriga sjöar i Täby med undantag av Vallentunasjön.

Sportfiskekortet kan köpa hos:
Sportfiskeboden i TäbyHamnvägen 1 B, Viggbyholm 08-756 60 88

Bestämmelser för fiske i Rönningesjön

För Rönningesjöns fiskevårdsområde gäller reglerna nedan. De finns också på respektive fiskekort.

1. Endast handredskapsfiske, mete, pimpel, spinn, haspel och flugfiske är tillåtet.
2. Fiske är tillåtet med 10 angeldon per person.
3. Fiske får inte ske närmare än 50 meter från badplats, privata bryggor och strandnära fastigheter.
4. Vinterfiske får inte ske närmare än 10 meter från plogad bana och markerade skidspår.
5. Ål och Kräftfiske är inte tillåtet.
6. Trollingfiske med dragrodd, motor- eller segelbåt är inte tillåtet.
7. Minimimått för gädda och gös 40 cm.
8. Fiskekortet ska medföras vid fiske och på anfordran uppvisas för behörig person.
9. Kortet gäller som familjekort och är giltigt för innehavaren samt dennes närmaste familj. Barn under 16 år ska ha eget ungdomsfiskekort om ej vuxen med familjekort är med. Ungdomsfiskekorten delas ut kostnadsfritt

De tre bilderna nedan visar resultatet av “provfiske” i Rönningesjön.Lägg märke till att fiske med nät inte är tillåtet annat än i detta speciella sammanhang.Man kan även tycka att storleken på de fångade fiskarna verkar vara i minsta laget för något annat än som en aptitretare för katten – men som sagt, här var det tal om en vetenskaplig inventering av beståndet – man kan undra vad dom kom fram till?

Fotogalleri