VALBORG

På Valborgsmässoafton sjunger vi in våren och tänder valborgselden nere på Ängsholmsbadet.

Under tiden närmast före Valborg är det tillåtet att lägga ris och kvistar till brasan på anvisad plats.Information om aktuella tider anslås på badet och på Föreningens anslagstavlor i mitten av april.

Fotogalleri