Hem Verksamheter Bryggplatser

BRYGGPLATSER

Föreningen tillhandahåller och administrerar ca. 50 bryggplatser i Rönningesjön.

Regler för brygg/uppläggningsplatser på föreningens områden

  • Förbud gäller för motorbåtstrafik samt användande av giftig bottenfärg
  • Båtägare är ansvarig för skador som kan uppstå
  • Föreningen frikallas från alla ersättningsanspråk

Varning! Bojstenarna vid Källparksbryggan har upprättstående järnstång vid ca 2 m djup för att fästa i botten. Dyk ej bakom förtöjda båtar!

Hyra bryggplats/uppläggningsplats

Sjö/torrsättning

Tilldelad förtöjningsplats får endast utnyttjas för båt med giltigt märke, placerad väl synligt utanpå båtens för under tiden 15 april – 31 oktober.
Uppläggningsplats för endast utnyttjas för båt med giltigt märke, placerad utanpå båtens för till sjösättningen året efter.Vid val av uppläggningsplats ska båten placeras så att den ej hindrar andra vid sjö/torrsättning. Båt som ej förtöjts vid anvisad plats kommer styrelsen efter beslut att uppmana ägaren att avlägsna båten genom att uppmaningen anslås på eller vid båten. Om båten ej avlägsnats inom två månader från anslagsdatumet kommer båten att anmälas som upphittad till polisen.

Arbetsplikt

Båtägare medverkar till god ordning vid förtöjningsplatsen.Samtliga medlemmar som har bryggplats har arbetsplikt för underhåll av brygg/uppläggningsplats i den omfattning som styrelsen bestämmer.

Avgift

1 – Stora Ungdomsbryggan, avgift 350 kr, uppläggningsplats
2 – Lilla Ungdomsbryggan, avgift 350 kr, uppläggningsplats
3 – Lithanderbryggan, avgift 350 kr, uppläggningsplats vid Ungdomsbryggorna
4 – Källparksbryggan, avgift 350kr, uppläggningsplats

Föreningens plusgiro för inbetalning av avgifter är 152280-4.

För de som ej är medlemmar tillkommer en tilläggsavgift motsvarande aktuell medlemsavgift – ett av många goda skäl till att bli medlem !

Ovanstående regler gäller tillsvidare.

Samordnare för båt och bryggverksamheten är.

Helhetsansvar

Håkan Blonde

Ungdomsbryggorna

Sven Åkergren

Lithanderbryggan

Anders Lundell

Källparksbryggan

Mats Lindwall

Fotogalleri

Bryggplatsanmälan

De uppgifter som är markerade med en asterisk (*) måste fyllas i innan formuläret skickas.

.